Molimo, u nastavku pregledajte Fortrade-ovu Politiku o sigurnosti sredstava. Možete joj pristupiti direktno na Fortrade FCA Licence

Ono što Fortrade izdvaja od konkurencije je naše bezbedno i sigurno trgovačko okruženje. U vrhu naših prioriteta su zaštita depozita, podizanja novca i kupoprodajnih transakcija naših klijenata. Naši klijenti su ključni element našeg uspeha, i preduzimamo stroge mere zaštite kako bismo kontrolisali bezbednost našeg sistema trgovanja i informacija o klijentima.

U cilju maksimalne zaštite, Fortrade primenjuje sledeće bezbednosne alate i procedure:
 • Softverski zštitni zid (Firewall) i 128-bitni SSL protokol (Protokol za slanje i primanje informacija na internetu, tako da
  ih samo autorizovani primalac može dešifrovati). Ovaj napredni softver obezbeđuje informacije tokom
  prenosa.
 • Sva komunikacija između Fortrade-ovih klijenata i servera sa podacima je šifrovana.
 • Potpuno razdvajanje sredstava klijenata i sredstava firme u skladu sa FCA pravilnikom o
  novcu klijenata.
 • Internet žig za utvrđivanje identiteta.
 • Svi prenosi podataka između serverskih uređaja obavljaju se uz primenu SSL šifrovanja.
 • Svi serveri za trgovanje nalaze se u ovlašćenim SAS 70 centrima za skladištenje podataka.

Please see below for Fortrade’s Safety of funds. You can review it directly at Fortrade FCA Licence

What really differentiates Fortrade is our safe and secure trading environment. We prioritize the security of our customers’ deposits, withdrawals and trading transactions above all. Our customers are essential to our success and we take rigorous protection measures to control the security of our trading system and our clients’ information.

To achieve maximum safety Fortrade use the following security tools and procedures:
 • Protected firewalls and 128 Bit Secure Sockets Layer (SSL). This sophisticated software is used to guard information during transmission
 • All communication between Fortrade clients and data servers is encrypted
 • Total separation between clients’ and firm assets in accordance with the UK FCA client money rules
 • Site identity assurance seal
 • All data transfers between server machines are transmitted using SSL encryption
 • All trading servers are located in SAS 70 certified data centers