Kapital RS Inc.

/Kapital RS Inc.
Kapital RS Inc. 2018-07-24T16:47:09+00:00

Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.

Kapital RS Inc. a.d. vrši promociju usluga i pruža tehničku podršku klijentima i potencijalnim klijentima kompanije Fortrade Ltd sa sedištem u Londonu, koja je pod nadzorom FCA (Financial Conduct Authority) u Velikoj Britaniji.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fort Securities BLR LLC sa sedištem u Minsku, koja je registrovana od strane Minsk City Executive Committee u Belorusiji.

Kapital RS Inc. a.d., oslanjajući se  na zakonodavstvo Republike Srbije, a sve u cilju pružanja kvalitetne i efikasne usluge,  preuzeo je zadatak da bude spona na svetskom investicionom tržištu. Orijentisani da vam uvek budemo na usluzi i pružimo efikasnu, modernu, sigurnu kontinuiranu uslugu i stručni tim koji je spreman da odgovori na sve vaše zahteve.

Kapital RS Inc. a.d., pridaje veliki značaj kontinuiranom razvoju svog profesionalnog tima koji svakodnevno prati klijente i pruža im sve neophodne informacije kroz proces registracije, edukaciju vezanu za aktivnosti na tržištu, dnevne analize tržišta i ostale informacije koje su od značaja.

Kapital RS Inc. a.d. vam pruža nekoliko vrlo intuitivnih platformi za trgovanje sa jednostavnim okruženjem za rad, uz korištenje Online Trаding Central, konstаntno аžurirаnje finаnsijskih vesti, niske spredove kao i tržišne cene u realnom vremenu.