Proizvodi za trgovanje

/Proizvodi za trgovanje

CFD Valutni parovi

Dobijate direktan pristup za preko 60 valutnih parova, uključujući sve glavne parove (npr EUR / USD – Evro zona / SAD), manje zastupljene / unakrsne parove valuta (npr EUR / GBP – Evro zona / Velika Britanija) i egzotične parove (npr USD / HKD – US dollar / Hong Kong dolar). Za razliku od drugih finansijskih tržišta, trgovina CFD-ima može biti profitabilna pod oba tržišna uslova – rasta ili pada. To je zato što na finansijskom tržištu imate mogućnost da kupite ili prodate kurs, u zavisnosti od pravca u kom mislite da će ići.

CFD na zlato

Sa Kapital RS Inc. a.d. preko Fortrade Ltd. možete trgovati CFD za robu (finansijski ugovori za razliku) za sve glavne metale, uključujući platinu, bakar, srebro i, naravno, zlato – najtraženiji metal u trgovačkom svetu.

CFD na naftu

Trgovina u širokom spektru CFD energenata – West Texas Intermediate (WTI), Brent Crude, i još mnogo drugih. Ovaj lider na tržištu je poznat po svojoj izuzetnoj nestabilnosti i doslednoj likvidnosti, koji nude visoke prinose u cilju nadoknade rizika većih od prosečnih. Naziva se i “crno zlato” zbog nedvosmislenog značaja za globalnu ekonomiju.

CFD na robe

Sa Kapital RS Inc. a.d.-om preko Fortrade Ltd.-a možete proširiti svoj portfolio izlaganjem kretanju cena šećera, pamuka, kukuruza, soje i pšenice. Ovi proizvodi, kojima se trguje na mnogim berzama širom sveta, igraju važnu ulogu u današnjoj globalnoj ekonomiji.

CFD na indekse

Trgujte sa Kapital RS Inc. a.d. preko Fortrade Ltd. na USA 500, USA 30, UK 100 (Velika Britanija), GER 30 (Nemačka), JAPAN 225 (Japan) i drugim indeksima. Trgovanje CFD-ima na indekse je usklađeno sa radnim vremenom berzi u SAD, Velikoj Britaniji i Aziji.

CFD na akcije

Sa Kapital RS Inc. a.d. preko Fortrade Ltd., možete trgovati CFD-ima na akcije velikih kompanija iz SAD (kotiranim na NYSE, NASDAQ) i u Evropi (na Londonskoj berzi, Frankfurtskoj berzi, Euronext i dr). Bez obzira da li cene rastu ili opadaju, CFD-i na akcije daju mogućnost da se u realnom vremenu iskoriste cenovne promene.

Uslovi trgovanja

Ovde možete da pogledate sve uslove trgovanja za pojedinačne instrumente kojima možete da trgujete na platformama. Želimo vam uspešno trgovanje!

ECN uslovi trgovanja

Ovde možete da pogledate ECN uslove trgovanja za pojedinačne instrumente kojima možete da trgujete na platformama. Želimo vam uspešno trgovanje!

Rollover datumi

Svi terminski ugovori imaju datum dospeća. Kako bi obezbedili kontinuirano trgovanje, brokerske kuće će svojim klijentima zameniti dospeli ugovor sa novim ugovorom i novom cenom.

Sada ste na nekoliko koraka od trgovanja CFD-ima na svetskom finansijskom tržištu!