Rollover datumi

Rollover datumi 2018-08-06T17:49:13+00:00

Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name / SymbolCurrent ContractRollover DateNew Contract
France 40Aug 2018 (FCEQ8)12-08-18Sep 2018 (FCEU8)
Spain 35Aug 2018 (MFXIQ8)12-08-18Sep 2018 (MFXIU8)
Netherlands 25Aug 2018 (AEXQ8)12-08-18Sep 2018 (AEXU8)
Crude_OILSep 2018 (CLU8)19-08-18Oct 2018 (CLV8)
Brent_OILOct 2018 (LCOV8)26-08-18Nov 2018 (LCOX8)
Natural GasSep 2018 (NGU18)26-08-18Oct 2018 (NGV18)
GasolineSep 2018 (RBU8)26-08-18Oct 2018 (RBV8)
Heating OilSep 2018 (HOU8)26-08-18Oct 2018 (HOV8)
WheatSep 2018 (ZWU8)26-08-18Dec 2018 (ZWZ8)
SoybeansSep 2018 (ZSU8)26-08-18Nov 2018 (ZSX8)
CornSep 2018 (ZCU8)26-08-18Dec 2018 (ZCZ8)
CopperSep 2018 (HGU8)26-08-18Dec 2018 (HGZ8)
PalladiumSep 2018 (PAU8)26-08-18Dec 2018 (PAZ8)
Hong Kong 50Aug 2018 (HSIQ8)26-08-18Sep 2018 (HSIU8)
China 50Aug 2018 (CNQ8)26-08-18Sep 2018 (CNU8)
5 Year US T-NoteSep 2018 (FVU8)26-08-18Dec 2018 (FVZ8)
10 Year US T-NoteSep 2018 (TYU8)26-08-18Dec 2018 (TYZ8)
30 Year US T-BondSep 2018 (USU8)26-08-18Dec 2018 (USZ8)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name / SymbolCurrent ContractRollover DateNew Contract
France 40Aug 2018 (FCEQ8)12-08-18Sep 2018 (FCEU8)
Spain 35Aug 2018 (MFXIQ8)12-08-18Sep 2018 (MFXIU8)
Netherlands 25Aug 2018 (AEXQ8)12-08-18Sep 2018 (AEXU8)
Crude_OILSep 2018 (CLU8)19-08-18Oct 2018 (CLV8)
Brent_OILOct 2018 (LCOV8)26-08-18Nov 2018 (LCOX8)
Natural GasSep 2018 (NGU18)26-08-18Oct 2018 (NGV18)
GasolineSep 2018 (RBU8)26-08-18Oct 2018 (RBV8)
Heating OilSep 2018 (HOU8)26-08-18Oct 2018 (HOV8)
WheatSep 2018 (ZWU8)26-08-18Dec 2018 (ZWZ8)
SoybeansSep 2018 (ZSU8)26-08-18Nov 2018 (ZSX8)
CornSep 2018 (ZCU8)26-08-18Dec 2018 (ZCZ8)
CopperSep 2018 (HGU8)26-08-18Dec 2018 (HGZ8)
PalladiumSep 2018 (PAU8)26-08-18Dec 2018 (PAZ8)
Hong Kong 50Aug 2018 (HSIQ8)26-08-18Sep 2018 (HSIU8)
China 50Aug 2018 (CNQ8)26-08-18Sep 2018 (CNU8)
5 Year US T-NoteSep 2018 (FVU8)26-08-18Dec 2018 (FVZ8)
10 Year US T-NoteSep 2018 (TYU8)26-08-18Dec 2018 (TYZ8)
30 Year US T-BondSep 2018 (USU8)26-08-18Dec 2018 (USZ8)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.