Rollover datumi

Rollover datumi 2018-05-30T18:02:57+00:00

Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name / SymbolCurrent ContractRollover DateNew Contract
Japan 225Jun 2018 (SSIM8)03-06-18Sep 2018 (SSIU8)
USA 500Jun 2018 (ESM8)10-06-18Jul 2018 (MFXIN8)
USA-Tech 100Jun 2018 (NQM8)10-06-18Sep 2018 (NQU8)
USA 30Jun 2018 (YMM8)10-06-18Sep 2018 (YMU8)
France 40Jun 2018 (FCEM8)10-06-18Jul 2018 (FCEN8)
Germany 30Jun 2018 (FDXM8)10-06-18Sep 2018 (FDXU8)
UK 100Jun 2018 (FFIM8)10-06-18Sep 2018 (FFIU8)
Spain 35Jun 2018 (MFXIM8)10-06-18Jul 2018 (MFXIN8)
EUROPE 50Jun 2018 (FESXM8)10-06-18Sep 2018 (FESXU8)
Italy 40Jun 2018 (SPMIBM8)10-06-18Sep 2018 (SPMIBU8)
USA 2000Jun 2018 (TFM8)10-06-18Sep 2018 (TFU8)
Swiss 20Jun 2018 (FSMIM8)10-06-18Sep 2018 (FSMIU8)
Netherlands 25Jun 2018 (AEXM8)10-06-18Jul 2018 (AEXN8)
CrudeOILJul 2018 (CLN8)17-06-18Aug 2018 (CLQ8)
DOLLAR INDEXJun 2018 (DXM8)17-06-18Sep 2018 (DXU8)
SPI200Jun 2018 (APM8)17-06-18Sep 2018 (APU8)
BrentOILAug 2018 (LCOQ8)24-06-18Sep 2018 (LCOU8)
Natural GasJul 2018 (NGN18)24-06-18Aug 2018 (NGQ18)
Heating OilJul 2018 (HON8)24-06-18Aug 2018 (HOQ8)
GasolineJul 2018 (RBN8)24-06-18Aug 2018 (RBQ8)
WheatJul 2018 (ZWN8)24-06-18Sep 2018 (ZWU8)
SoybeansJul 2018 (ZSN8)24-06-18Sep 2018 (ZSU8)
CornJul 2018 (ZCN8)24-06-18Sep 2018 (ZCU8)
Cotton 2Jul 2018 (CTN8)24-06-18Sep 2018 (CTU8)
Sugar 11Jul 2018 (SBN8)24-06-18Sep 2018 (SBU8)
CopperJul 2018 (HGN8)24-06-18Sep 2018 (HGU8)
PlatinumJul 2018 (PLN8)24-06-18Oct 2018 (PLV8)
Hong Kong 50Jun 2018 (HSIM8)24-06-18Jul 2018 (HSIN8)
China 50Jun 2018 (CNM8)24-06-18Jul 2018 (CNN8)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.