Rollover datumi

Rollover datumi 2018-12-04T15:55:07+00:00

Svi terminski ugovori, koji su u osnovi finansijskog ugovora za razliku, imaju datum dospeća. Kako bi se obezbedio kontinuitet trgovanja, klijentima će se dospeli terminski ugovor produžiti novim ugovorom po njegovoj ceni u trenutku produženja.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name / SymbolCurrent ContractRollover DateNew Contract
JPN225Dec 2018 (NIYZ8)09-12-18Mar 2019 (NIYH9)
CrudeOILJan 2019 (CLF9)16-12-18Feb 2019 (CLG9)
USA500Dec 2018 (ESZ8)16-12-18Mar 2019 (ESH9)
USA100Dec 2018 (NQZ8)16-12-18Mar 2019 (NQH9)
USA30Dec 2018 (YMZ8)16-12-18Mar 2019 (YMH9)
FRA40Dec 2018 (FCEZ8)16-12-18Jan 2019 (FCEF9)
GER30Dec 2018 (FDXZ8)16-12-18Mar 2019 (FDXH9)
UK100Dec 2018 (ZZ8)16-12-18Mar 2019 (ZH9)
ESP35Dec 2018 (MFXIZ8)16-12-18Jan 2019 (MFXIF9)
USA2000Dec 2018 (RTYZ8)16-12-18Mar 2019 (RTYH9)
EUR50Dec 2018 (FESXZ8)16-12-18Mar 2019 (FESXH9)
ITA40Dec 2018 (FTMIBZ8)16-12-18Mar 2019 (FTMIBH9)
DOLLAR INDEXDec 2018 (DXZ8)16-12-18Mar 2019 (DXH9)
AUS200Dec 2018 (APZ8)16-12-18Mar 2019 (APH9)
NL25Dec 2018 (FTIZ8)16-12-18Jan 2019 (FTIF9)
SWI20Dec 2018 (FSMIZ8)16-12-18Mar 2019 (FSMIH9)
Brent OilFeb 2019 (BZG9)23-12-18Mar 2019 (BZH9)
Natural GasJan 2019 (NGF9)23-12-18Feb 2019 (NGG9)
Heating OilJan 2019 (HOF9)23-12-18Feb 2019 (HOG9)
GasolineJan 2019 (RBF9)23-12-18Feb 2019 (RBG9)
HK50Dec 2018 (HSIZ8)23-12-18Mar 2019 (HSIH9)
CHINA50Dec 2018 (CNZ8)23-12-18Jan 2019 (CNF19)
SoybeansJan 2019 (ZSF9)30-12-18Mar 2019 (ZSH9)
PlatinumJan 2019 (PLF9)30-12-18Apr 2019 (PLJ9)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Product Name / SymbolCurrent ContractRollover DateNew Contract
JPN225Dec 2018 (NIYZ8)09-12-18Mar 2019 (NIYH9)
CrudeOILJan 2019 (CLF9)16-12-18Feb 2019 (CLG9)
USA500Dec 2018 (ESZ8)16-12-18Mar 2019 (ESH9)
USA100Dec 2018 (NQZ8)16-12-18Mar 2019 (NQH9)
USA30Dec 2018 (YMZ8)16-12-18Mar 2019 (YMH9)
FRA40Dec 2018 (FCEZ8)16-12-18Jan 2019 (FCEF9)
GER30Dec 2018 (FDXZ8)16-12-18Mar 2019 (FDXH9)
UK100Dec 2018 (ZZ8)16-12-18Mar 2019 (ZH9)
ESP35Dec 2018 (MFXIZ8)16-12-18Jan 2019 (MFXIF9)
USA2000Dec 2018 (RTYZ8)16-12-18Mar 2019 (RTYH9)
EUR50Dec 2018 (FESXZ8)16-12-18Mar 2019 (FESXH9)
ITA40Dec 2018 (FTMIBZ8)16-12-18Mar 2019 (FTMIBH9)
DOLLAR INDEXDec 2018 (DXZ8)16-12-18Mar 2019 (DXH9)
AUS200Dec 2018 (APZ8)16-12-18Mar 2019 (APH9)
NL25Dec 2018 (FTIZ8)16-12-18Jan 2019 (FTIF9)
SWI20Dec 2018 (FSMIZ8)16-12-18Mar 2019 (FSMIH9)
Brent OilFeb 2019 (BZG9)23-12-18Mar 2019 (BZH9)
Natural GasJan 2019 (NGF9)23-12-18Feb 2019 (NGG9)
Heating OilJan 2019 (HOF9)23-12-18Feb 2019 (HOG9)
GasolineJan 2019 (RBF9)23-12-18Feb 2019 (RBG9)
HK50Dec 2018 (HSIZ8)23-12-18Mar 2019 (HSIH9)
CHINA50Dec 2018 (CNZ8)23-12-18Jan 2019 (CNF19)
SoybeansJan 2019 (ZSF9)30-12-18Mar 2019 (ZSH9)
PlatinumJan 2019 (PLF9)30-12-18Apr 2019 (PLJ9)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, iznos kamate na vašem nalogu će se promeniti za iznos rollover premije, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji izdaju naloge na CFD-ima u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limit) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.