Budite uspešan učesnik na finansijskom tržištu.

//Budite uspešan učesnik na finansijskom tržištu.
Budite uspešan učesnik na finansijskom tržištu. 2017-05-23T13:01:39+00:00
 1. Morate biti u skladu sa sentimentom tržišta
 2. Da definišete sebe kao ‘investitora’ ili ‘špekulanta’
 3. Da se držite nekoliko instrumenata, 2-4, ne više od toga
 4. Definišete zaradu koja vas zanima po poziciji
 5. Da odredite signal na osnovu kojeg ćete trgovati
 6. Da odredite alternativni scenario, izlazak iz pozicije ili slično
 7. Obavezno pratite nivo margine, koji ne sme padati ispod 1000% (neće se ništa desiti ako padne ispod 1000%, ali je to signal da prelazite iz relativno sigurne zone u onu koja je relativno rizična)

Stop Loss bi trebalo uneti prilikom otvaranja svakog naloga. Svaki uspešan trejder do profita dolazi tako što sprečava gubitak. Stavljanjem ograničenja na gubitak, ali i na dobitak, imate unapred određene granice kada će vaš nalog biti zatvoren. Time se sprečavaju ozbiljni rizici, a oni su:

 1. Šteta od kratkoročnih fluktuacija
 2. Trajnost gubitka
 3. Nedostatak malih gubitaka
 4. Signal za zatvaranje pozicije
 5. Disciplina u praćenju svog plana

Preporučeni maksimalni gubitak po poziciji u dolarima:

Instrument / Veličina lota0.010.100.250.501.00
EUR/USD2-3$20-30$50-75$100-150$200-300$
Zlato4-6$40-60$100-150$200-300$400-600$
Sirova nafta5-8$50-80$125-200$250-400$500-800$

U proseku svakog dana EUR/USD fluktuira 0.50-1.00%; Zlato 1.00-2.00%; Sirova Nafta 2.00-4.00%

Investitori prate raspoložive informacije tražeći pokazatelje i orijentir za svoje investicione odluke. Praćenja vesti na internet portalima, čitanje dnevnih novina i blogova i analiza neizostavan su deo procesa informisanja. Da biste što bolje saznali šta (će) se dešava(ti) na tržištu potreban je napor, a i vreme. Uspešan investitor se oslanja na znanje, raspoložive resurse i pouzdane informacije da bi investicione odluke koje donosi bile što bolje.
Ukoliko imate višak budžeta koji je raspoloživ za investiranje, odredite finansijski instrument kojim ćete trgovati i fokusirajte se na njega. Ne vodite se naglim i prejakim emocijama. Ako rizikujete manje od 2% uloženog kapitala, možete pretrpeti gubitak i nakon nekoliko loših odluka. Vremenom ćete sticati dragoceno iskustvo i biti na dobrom putu da izađete kao dobitnik.
Preovlađujuće mišljenje i sentiment učesnika na tržištu formira trend. Idealno, ulazne pozicije bi trebalo da budu ili na vrhu ili na dnu trenda. Da biste sprečili velike gubitke, koristite grafikone kako bi predvideli u kom smeru se kreće tržište. Pored toga, treba da koristite sve raspoložive informacije.
Mala količina novca, za početak, uz planski rad je bolje nego mnogo novca uz nemaran rad. Dakle, koliko je novca dovoljno? To zavisi od finansijskih i porodičnih prilika i toga koliki rizik ste spremni da preuzmete.

Iako je ljudski biti emotivan, najbolje prolaze investitori koji (jake i ishitrene) emocije ostavljaju po strani prilikom donošenja investicionih odluka.
Strahovanja investitora da izađu iz pozicije dok su u gubitku često ih dovodi u još veći gubitak. Dakle, uspešan investitor nije preterano emotivan, priprema se, sluša, koristi raspoložive resurse, prati vesti i ne zaleće se preterano.

Gore su precizirani preduslovi za uspeh na finansijskom tržištu. Oni mogu biti od velike i ne treba ih smetnuti s uma.