Fortrade Grupacija

/Fortrade Grupacija
Fortrade Grupacija 2018-07-24T16:17:42+00:00

Mi pružamo proizvode, usluge i platforme
za online trgovanje na svetskom finansijskom tržištu.

Fortrade grupacija, u čijem sastavu su Fortrade Ltd. sa sedištem u Londonu i Fort Securities BLR sa sedištem u Minsku, ubrzano je postala vodeći provajder alata za online trgovanje za individualne i institucionalne klijente. Mi smo inovatori specijalizovani za razvoj platformi za trgovanje koje su i tehnološki napredne i jednostavne za korišćenje.

Fortrade nudi širok spektar instrumenata za trgovanje uključujući preko 300 derivata, kao i robe, indekse i akcije.

Naš cilj je uvek bio da elektronska trgovina bude pristupačnija, laka za korišćenje i profitabilna! Naša strast za inovacijama omogućila nam je da rastemo i da se širimo na nova tržišta, da ponudimo proizvode koji bi služili rastućem broju klijenata, kako početnicima tako i iskusnim trgovcima širom sveta.

 

We’re a premier provider of products, services and platforms
for online foreign exchange and CFD trading.

Fortrade group, containing Fortrade Ltd. based in London and Fort Securities BLR based in Minsk, has grown rapidly to become a leading provider of online trading solutions for individual and institutional clients. We are innovators specialising in the development of trading platforms that are both technologically advanced and user-friendly.

We offer a wide range of trading instruments covering more than 300 derivatives, as well as commodity, index and stock CFDs.

Our aim has always been to make online trading more accessible, enjoyable and ultimately profitable! Our passion for innovation and service has enabled us to grow and expand into new markets to offer products to serve our growing legion of beginner and experienced traders across the globe.