Molimo, u nastavku pregledajte Fortrade-ovu Politiku o zaštiti privatnosti. Možete joj direktno pristupiti na Fortrade Politika o zaštiti privatnosti.

Fortrade Limited (“Fortrade”) osigurava da svi lični podaci budu zaštićeni u svakom trenutku, bilo za buduće, aktuelne ili bivše klijente. Politika privatnosti u nastavku opisuje i objašnjava način na koji Fortrade prikuplja, upravlja i štiti poverljive informacije klijenta. Fortrade bezbednost shvata veoma ozbiljno i usvaja najbolju praksu u privredi i informacionim tehnologijama radi zaštite vaših ličnih podataka, te osigurava da vaše pravo na privatnost ne bude na bilo koji način ugroženo, kao i da neovlašćena lica nemaju pristup istima.

Informacije koje možemo prikupiti o vama

Kada podnesete zahtev putem naših online aplikacija neophodno je prikupljanje ličnih podataka (vaše puno ime, adresa, IP adresa, cookies, broj telefona, e-pošta, datum rođenja, zemlja boravka i državljanstvo, identifikacioni podaci i drugi analitički podaci) radi usaglašavanja i u regulatorne svrhe. Ove informacije su potrebne kako bismo mogli da komuniciramo sa vama i, u skladu sa zakonom, da bismo vas identifikovali shodno propisima o sprečavanju pranja novca.

Ove informacije dobijamo uz pomoć vašeg korišćenja naših usluga ili drugih poslova sa Fortrade-om, uključujući i putem bilo koje od naših internet stranica, aplikacija, aplikacija za otvaranje računa, demo prijave, webinar prijave, pretplate na ažuriranja informacija i iz podataka koje smo dobili u toku komunikacije sa klijentima.

Ove informacije nalaze se na našim serverima sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pored toga, kada postoji interakcija sa našim uslugama, naši serveri čuvaju vaš jedinstveni dnevnik aktivnosti koji prikuplja određene administrativne i informacije o kretanju podataka, uključujući: izvornu IP adresu, vreme pristupa, datum pristupa, posećene internet stranice, jezik koji se koristi, izveštaje o prekidu rada softvera i tip pretraživača koji se koristi. Ove informacije su od suštinske važnosti za pružanje i kvalitet usluga. Vaše lične podatke ne prikupljamo u toku korišćenja usluga bez vašeg znanja.

Kontakt sa naše strane

Kontaktiraćemo vas putem e-pošte, telefona ili pošte kako bismo:

 • tražili više podataka od vas;
 • vas obavestili o stanju vašeg računa;
 • vas obavestili o dešavanjima na finansijskom tržištu koja mogu uticati na vas i;
 • vas informisali o svim ponudama koje možemo sprovesti.

Zaštita podataka i propisi

Vaše podatke koristimo samo u skladu sa Pravilnikom o finansijskom poslovanju i zakonima o zaštiti podataka (uključujući i Uredbu o opštoj zaštiti podataka koja je na snazi od 25. maja 2018. godine). To znači da će podaci koje sakupljamo biti isključivo:

 • korišćeni na zakonit, pošten i transparentan način;
 • sakupljeni u valjane svrhe i neće se koristiti na bilo koji drugi način;
 • upotrebljeni za relevantne i svrhe sa kojima ste upoznati;
 • precizni i ažurirani;
 • čuvani samo onoliko koliko je potrebno u svrhe o kojima smo obavestili Klijenta;
 • bezbedno čuvani.

Kako koristimo podatke

Fortrade može koristiti informacije iz bilo kog ili više sledećih razloga:

 • da vam obezbedimo usluge i proizvode kao Klijentu;
 • da potvrdimo vaš identitet u skladu sa pravilima politike Upoznaj svog klijenta;
 • da vršimo održavanje vašeg ličnog profila;
 • da upravljamo vašim nalogom.
 • da vas kontaktiramo kada je to potrebno u vezi sa uslugama koje ste dobili;
 • da vas obaveštavamo o korisnim informacijama, marketinškim materijalima, te u vezi sa vašim aktivnostima sa Fortrade-om, uključujući i vaše poslovne aktivnosti;
 • da upravljamo uslugama koje vam se pružaju;
 • da upravljamo proizvodima koje dobijate i prilagodimo intrenet stranicu ili pružene usluge
 • da razvijemo proizvode i usluge koje vam pružamo;
 • da vam pružimo informacije za koje verujemo da su vam bitne;
 • da kreiramo statističke podatke;

Saglasni ste da Fortrade koristi vaše lične podatke za gore navedene svrhe. Takođe se slažete da Fortrade prenese vaše lične podatke van Evropskog ekonomskog područja tamo gde je to potrebno kako bi Fortrade ispunio svoje ugovorne obaveze prema vama. Imajte na umu da Fortrade prenosi lične podatke samo organizacijama izvan EEA ukoliko Fortrade proceni da je ta organizacija odgovarajuća u smislu kontrole i mera za zaštitu vaših ličnih podataka.

Potvrda vašeg identiteta

Fortrade mora da se pridržava propisa o pranju novca, što zahteva od nas da potvrdimo identitet i adresu stanovanja Klijenata. Stoga tražimo od Klijenata da nam dostave skeniranu (ili fotografisanu) kopiju svojih verifikacionih dokumenata koja će biti čuvana u dosijeu tokom trajanja našeg odnosa sa svakim klijentom i nastaviti tako 5 godina nakon prestanka tog odnosa. Alternativno, možemo koristiti kreditno referentnu agenciju za potvrđivanje vašeg identiteta. Svaka takva pretraga će ostati poverljiva i neće biti vidljiva ili upotrebljena od strane zajmodavaca u toku procene vaše kreditne sposobnosti.

Osim verifikacije klijenta, takođe je neophodno da znamo status državljanstva naših Klijenata. U skladu sa novim propisima EU koji su na snazi od januara 2018. godine (MiFID II) Fortrade je dužan da izveštava o svim poslovnim transakcijama svih klijenata. Shodno tome, od nas se traži da pribavimo informacije o vašem državljanstvu. Informacije koje od vas tražimo zavise od vaše zemlje državljanstva (nacionalnosti) i mogu uključiti broj vašeg pasoša, jedinstveni identifikacioni broj, nacionalni broj osiguranja itd.

Objavljivanje vaših podataka

Fortrade ne prodaje, ne daje u zakup ili ne objavljuje lične podatke trećim licima ili ne-povezanim licima, izuzev iz razloga opisanih u daljem tekstu:

 • kako bi vas povremeno opskrbio informacijama o proizvodima i uslugama koje ste tražili;
 • kako bi vam ponudio mogućnost da učestvujete u proizvodima i uslugama koje naše renomirane podružnice nude, u kom slučaju možemo deliti vaše podatke s njima, ali samo uz vašu izričitu saglasnost;
 • Fortrade može otkriti trećoj strani bilo koju poverljivu informaciju svojih klijenata ako to zahteva regulatorni nadležni organ, sud i / ili kako bi bio u mogućnosti da vam pruži naše usluge, kao i da poboljša iste;
 • Fortrade će nastojati da izvede takve objave na „need-to-know“ osnovi, osim ako nije drugačije naređeno od strane regulatornog organa. U takvim okolnostima, Fortrade će izričito obavestiti treće lice u vezi poverljive prirode informacija;
 • možemo otkriti informacije trećim licima u svrhu izvršavanja kreditnih provera ili provere identiteta u ime Fortrade-a i u skladu sa našim internim politikama uz poštovanje pravila i propisa;
 • možemo pružiti informacije Agenciji za finansijsko poslovanje i drugim regulatornim i državnim organima s vremena na vreme u Velikoj Britaniji i drugim zemljama;
 • možemo pružiti informacije bilo kojoj organizaciji na vaš zahtev ili zahtev bilo kog lica koje postupa u vaše ime, uključujući vašeg finansijskog savetnika, brokera, advokata ili računovođu;
 • bilo kojoj trećoj strani kada je to neophodno u svrhu obrade transakcije ili pružanja usluga koje ste tražili;
 • možemo pružiti informacije bilo kom organu kom je Fortrade dužan da objavi takve podatke po zakonu.

Promene u ovoj Politici privatnosti

Fortrade zadržava pravo da s vremena na vreme izmeni ili dopuni ovo obaveštenje o privatnosti kako bi se uzele u obzir promene u:

 • novoj tehnologiji;
 • poslovima;
 • praksama, zakonima i regulativama.

Najnovija i poslednje Politika privatnosti na Fortrade internet stranici će upravljati ličnim podacima koje imamo o vama kao Klijentu. Ako odlučimo da promenimo Politiku privatnosti, ove izmene ćemo objaviti uz ovu izjavu o privatnosti, na internet stranici i na drugim mestima koja smatramo prikladnim, kako biste znali koje informacije sakupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima, ako postoje, ih otkrivamo. Obaveštavaćemo vas o bilo kakvim promenama pre nego što nastanu, kako bismo unapred pribavili vašu izričitu saglasnost na iste.

Koliko dugo čuvamo lične podatke?

Poštujemo privatnost bilo kog korisnika koji pristupa našoj internet stranici. Zaštita privatnosti vaših podataka je važna za nas, bez obzira da li ste u kontaktu s nama lično, telefonom, poštom, preko interneta ili bilo kog drugog elektronskog medija. Snimci poziva se čuvaju na period od pet godina, do najviše sedam, kada to zahteva FCA. Čuvamo lične informacije u kombinaciji sigurnih računarskih skladišta i papirnih datoteka i drugih zapisa i preduzimamo korake da zaštitimo lične podatke koje imamo od zloupotrebe, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili otkrivanja. Kada smatramo da lični podaci više nisu potrebni, uklanjamo sve vaše identifikacione detalje ili na siguran način uništavamo podatke. Međutim, možda ćemo morati da održavamo evidenciju u značajnom vremenskom periodu. Na primer, mi smo u obavezi da poštujemo određene zakone o sprečavanju pranja novca, tj. Odluku o pranju novca, finansiranju terorizma i prenošenju sredstava (informacija o platiocu) iz 2017. godine, koji zahtevaju od nas da zadržimo određene dosijee u minimalnom periodu od pet godina nakon što je Poslovni odnos sa vama završen. To uključuje:

 • Kopiju dokumenata koje smo koristili kako bismo se uskladili sa našim obavezama poznavnja i praćenja klijenta, koja podrazumevaju dokument kao dokaz o identifikaciji i adresi koji ste nam dostavili; i
 • Prateće dokaze i evidenciju o transakcijama sa vama i vaš odnos sa nama uključujući istoriju poslovnih transakcija;

Linkovi ka web lokacijama trećih strana

Naše internet stranice ili naše aplikacije mogu imati veze sa eksternim stranicama trećih strana. Međutim, imajte na umu da internet stranice trećih strana nisu obuhvaćene ovim Obaveštenjem o Politici privatnosti, a te lokacije nisu predmet naših standarda i postupaka privatnosti. Molimo proverite sa svakom trećom stranom njihove postupke i pravila privatnosti.

Cookies

Cookie/kolačić je mali deo tekstualne datoteke pohranjen na računaru ili uređaju prilikom posete internet stranici ili aplikaciji radi vođenja evidencije. Fortrade koristi kolačiće na svojoj internet stranici. Koristimo kolačiće na našim stranicama ili našim aplikacijama kako bismo vam pružili relevantnije i delotvornije iskustvo, uključujući prezentaciju internet stranica shodno vašim potrebama ili preferencijama.

Kada koristimo kolačiće, oni prikupljaju statističke i činjenične informacije o načinu na koji koristite naše usluge. Većina internet pretraživača je podešena da prihvati kolačiće. Ako ne želite da primate kolačiće, možete da promenite podešavanja vašeg pretraživača da odbija sve kolačiće ili da vas računar obavesti o tome svaki put kada vam se pošalje kolačić, i samim time dajete sebi izbor da li da ih prihvatite ili ne. Međutim, to može uticati na kvalitet usluga koje vam pružamo u vezi sa vašim računom.

Odjava

Možete se odjaviti sa marketinških e-pošta jednostavnim klikom na link za odjavu koji je postavljen na kraju svakog e-mail-a koji šaljemo.

Povlačenje saglasnosti

Možete da povučete saglasnost kojom ste nam dozvolili da obrađujemo i zadržimo vaše lične podatke dok ne izvršite transakciju kod nas. Međutim, kao finansijska institucija regulisana u Velikoj Britaniji, obavezni smo da zadržimo vaše lične podatke uključujući dokaze o vašim transakcijama sa nama, na period od najmanje 5 godina (ali ne više od 10). Molimo pogledajte odeljak „Koliko dugo čuvamo lične podatke?“ radi više informacija o tome.

Pristup ličnim podacima

Prema članu 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da dobijete potvrdu od Fortrade odeljenja podataka koja se odnosi na obradu vaših ličnih podataka, uključujući i pravo da zatražite kopiju svih podataka koji se obrađuju u vezi sa vama.

Kako biste uputili zahtev, pišite nam, potvrdite svoj identitet i navedite koje informacije su vam potrebne. Imamo pravo da naplatimo taksu kojom se pokrivaju troškovi provere zahteva i lociranja, pronalaska, pregleda i kopiranja bilo kog materijala koji je zatražen. Prihvatićemo vaš zahtev i odgovoriti na njega u roku od 40 dana od prijema istog i bilo koje važeće naknade.

Upit

Ukoliko imate pitanja koja nisu obuhvaćena našom Politikom privatnosti ili bilo kakav drugi problem u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka, slobodno nas kontaktirajte putem pošte na Fortrade ltd, Michelin House, 81 Fulham Road, London, SV3 6RD ili putem e-pošte: [email protected]

Izjava o odgovornosti

Fortrade zadržava pravo otkrivanja ličnih informacija ne-povezanim trećim licima u regulatorne ili svrhe izveštavanja u skladu sa zakonom, kako bi zaštitio svoja prava ili imovinu i kada Fortrade veruje da je objavljivanje istih neophodno radi zaštite naših prava i / ili usaglašavanja sa bilo kojim sudskim i / ili drugim postupkom, sudskim nalogom, uručenim pravnim postupkom ili je u skladu sa vladinim, međuvladinim i / ili drugim regulatornim organima. Fortrade neće biti odgovoran za zloupotrebu ili gubitak ličnih podataka i / ili drugačije na internet stranicama Fortrade kojima Fortrade nema pristup niti kontrolu nad istima. Fortrade neće biti odgovoran za nezakonito ili neovlašćeno korišćenje vaših ličnih podataka usled zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja lozinki, nemarnih ili zlonamernih intervencija i / ili drugog.

Please see below for Fortrade’s Privacy Policy. You can review it directly here

Fortrade Limited (“Fortrade”) ensures all personal data is protected at all times, whether for prospective, actual or withdrawn clients. The Privacy Policy below describes and explains how Fortrade handles the collection, management and the protection of confidential Client information. Fortrade takes security very seriously and adopts industry and information technology best practices to protect your personal information and ensures that your right to privacy is not infringed in any way and is not accessed by any unauthorised persons.

Information we may collect about you

The collection of personal data (your full name, address, IP address, cookies, phone number, email, date of birth, country of residence and citizenship, ID details and other analytical data) is required for Compliance and Regulatory purposes when you submit a request via our online applications. This information is required in order for us to be able to communicate with you, and, as required by law, to identify who you are in accordance with Anti Money Laundering Regulations.

We obtain this information through your use of our services or other dealings with Fortrade including through any of our websites, apps, the account opening applications, demo sign up, webinar sign up, subscribing to news updates and from information provided in the course of ongoing customer communication.

This information is held by us on servers based in the United Kingdom. In addition, when you interact with our services, our servers keep an activity log unique to you that collects certain administrative and traffic information including: source IP address, time of access, date of access, web page(s) visited, language used, software crash reports and type of browser used. This information is essential for the provision and quality of the services. We do not collect personal information about you while using the services without your knowledge.

Contact from us

We will contact you by email, telephone or mail to either:

 • Request further information from you;
 • Let you know of your account status;
 • Make you aware of any financial market developments that might affect you and;
 • Inform you of any offers that we may be running.

Data Protection and Regulation

We only use your data in accordance with the Financial Conduct Authority Rules and Data Protection Laws (including the General Data Protection Regulation in force 25th May 2018). This means that data we collect will only be:

 • Used lawfully, fairly and in a transparent way;
 • Collected for valid purposes and not used in any other way;
 • Used for the relevance and the purposes you have been made aware of;
 • Accurate and kept up to date;
 • Kept only as long as necessary for the purposes we informed the Client about;
 • Kept securely

How do we use the Information

Fortrade may use information for any one or more of the following purposes:

 • To provide the services and products to you as a Client;
 • To confirm your identity in line with the Know Your Client Rules;
 • To maintain your personal profile;
 • To manage your account.
 • To contact you when necessary in relation to the services provided to you;
 • To keep you updated with useful information, marketing material and with regards to your activities with Fortrade, including your trading activity;
 • To manage the services provided to you;
 • To manage the products provided to you and to tailor the website or services provided;
 • To develop products and services provided to you;
 • To provide you with information that we may believe are relevant to you;
 • To create statistical data;

You consent to Fortrade using your personal information for the above-stated purposes. You also consent to Fortrade transferring your personal information outside the European Economic Area where this is necessary for Fortrade to fulfil its contractual obligations to you. Please note that Fortrade only transfers personal information to organisations outside the EEA if Fortrade has assessed the organisation as having appropriate controls and safeguards in place to protect your personal data.

Confirming your identity

Fortrade has to comply with money laundering regulations, which requires us to verify our clients’ identity and residential address. We therefore request clients to provide us with a scanned (or photographed) copy of your verification documents which will be retained on file for the duration of our relationship with each client, and continue for 5 years after that relationship has ceased. Alternatively, we may use a credit reference agency to verify your identity. Any such search will remain confidential and will not be seen or used by lenders to assess your ability to obtain credit.

In addition to client verification, we are also required to understand our clients’ citizenship status. In line with new EU regulations in force since January 2018 (MiFID II) Fortrade is required to report all clients’ trading transactions. As such, we are required to obtain information regarding your citizenship. The information that we require depends on your country of citizenship (nationality) and may include your passport number, national identity number, national insurance number etc.

Disclosure of your information

Fortrade does not sell, lease or disclose personal data to third party affiliates or non-affiliates, except for the reasons described below:

 • In order to occasionally provide you with information on products and services you have requested;
 • To offer you an opportunity to participate in the products and services our reputable affiliates offer, in which case we may share your information with them, but only with your express consent;
 • Fortrade may disclose to a third party any of its clients’ confidential information if required to do so by a regulatory authority of a competent jurisdiction, by court and/or to enable us to provide you with our services as well as to improve our services;
 • Fortrade will endeavour, to make such disclosures on a ‘need-to-know’ basis, unless otherwise instructed by a regulatory authority. Under such circumstances, Fortrade shall expressly inform the third party regarding the confidential nature of the information;
 • We may disclose information to third parties for the purpose of carrying out credit checks or identity checks on Fortrade’s behalf and as required by our internal policies to adhere with rules and regulations;
 • We may provide information to the Financial Conduct Authority and other regulatory and government bodies from time to time in the UK and other countries;
 • We may provide information to any organisation at your request or any persons acting on your behalf, including your financial adviser, broker, solicitor or accountant;
 • Any third parties where this is necessary to process a transaction or provide services which you have requested;
 • We may provide information to any authority to whom Fortrade is required to disclose such information by law.

Changes in this Privacy Policy

Fortrade reserves the right to change or amend this privacy notice from time to time to take into consideration changes in:

 • New technology;
 • Operations;
 • Practices, laws and regulations.

The latest and most current Privacy Policy on Fortrade’s website will govern personal data we hold on you as a Client. If we decide to change our Privacy Policy, we will post those changes to this privacy statement, on the website, and other places we deem appropriate so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. We will inform you of any changes before they occur to receive your express consent before they take place.

How long do we store personal information?

We respect the privacy of any user that accesses our website(s). Safeguarding the privacy of your information is important to us, whether you interact with us personally, by phone, by mail, over the internet or any other electronic medium. Call recordings are kept for a period of five years, up to a maximum of seven where requested by the FCA. We hold personal information in a combination of secure computer storage facilities and paper-based files and other records, and take steps to protect the personal information we hold from misuse, loss, unauthorised access, modification or disclosure. When we consider that personal information is no longer needed, we will remove any details that will identify you or we will securely destroy the records. However, we may need to maintain records for a significant period of time. For example, we are subject to certain anti-money laundering laws, namely The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, which require us to retain certain files for a minimum period of five years after our business relationship with you has ended. These include:

 • A copy of the documents we used to comply with our customer due diligence obligations, which include your proof of ID and proof of address documents that you have submitted to us ; and
 • Supporting evidence and records of transactions with you and your relationship with us including transactions trading history;

Links to third party websites

Our websites or our apps may have links to external third party websites. Please note, however, that third party websites are not covered by this Privacy Policy Notice and those sites are not subject to our privacy standards and procedures. Please check with each third party as to their privacy practices and procedures.

Cookies

A cookie is a small piece of text file stored on your computer or device when you visit a website or an app for the purpose of record keeping. Fortrade uses cookies on its website(s). We use cookies on our websites or our apps to provide you with a more relevant and effective experience, including presenting web pages according to your needs or preferences.

When cookies are used by us, they collect statistical and factual information about how you use our services. Most internet browsers are set up to accept cookies. If you do not wish to receive cookies, you may be able to change the settings of your browser to refuse all cookies or to have your computer notify you each time a cookie is sent to it, and thereby give yourself the choice whether to accept it or not. However, this may impair the quality of the services that we provide to you in relation to your account.

Opting-out

You can unsubscribe from marketing emails by simply clicking on the unsubscribe link placed in the end of every email communication we send.

Withdraw Consent

You may withdraw consent from us to process and retain your personal data until you have made a transaction with us. However, as a financial institution regulated in the UK, we are obliged to retain your personal data including evidence of your transactions with us, for a period of at least 5 years (but not exceeding 10). Please refer to the section “How long do we store personal information?” for more information on this.

Access to Personally Identifiable Information

Under Article 15 of the General Data Protection Regulation, you have the right to obtain confirmation from Fortrade information relating to the processing of your personal data, including the right to request a copy of all data processed about yourself.

To make a request, please write to us, verifying your identity and specifying what information you require. We may charge a fee to cover the cost of verifying the application and locating, retrieving, reviewing and copying any material requested. We will acknowledge your request and respond to it within 40 days of receipt of your application and any applicable fee.

Enquires

If you have any questions not covered in our Privacy Policy or any other concerns about how we use your personal data, please feel free to contact us either by mail at Fortrade Ltd, Michelin House, 81 Fulham Road, London, SW3 6RD or by email: [email protected]

Legal Disclaimer

Fortrade reserves the right to disclose personal information to non-affiliated third parties for regulatory or reporting purposes as required by law, to protect our rights or property and when Fortrade believes that disclosure is necessary to protect our rights and/or to comply with any judicial and/or other proceedings, court order, legal process served or pursuant to governmental, intergovernmental and/or other regulatory bodies. Fortrade shall not be liable for misuse or loss of personal information and/or otherwise on Fortrade website(s) that Fortrade does not have access to or control over. Fortrade will not be liable for unlawful or unauthorised use of your personal information due to misuse or misplacement of your passwords, negligent or malicious intervention and/or otherwise.

Please see below for LLC “Fort Securities BLR” Privacy Policy. You can review it directly here

1.1. The present Privacy Policy shall be applied in LLC “Fort Securities BLR” (hereinafter referred to as the “Forex Company”) to the personal information received from clients during the registration process on the Forex Company’s official website and any use of the Forex Company’s services.
1.2. This Privacy Policy shall be publicly available on the Forex Company website and all Forex Company’s clients shall make themselves familiar with the Privacy Policy and all its amendments.
1.3. When registering on Forex Company’s website, all clients undertake to read and accept provisions of this Privacy Policy and they give a consent to the Forex Company to use their personal data in accordance with the Law of the Republic of Belarus “On Information, Informatization and Information Protection” No. 455-Z dated 10.11.2008.

2.1. Forex Company ensures its clients’ personal data is protected at all times.

2.2. The Forex Company has put in place state-of-the-art security procedures and controls to provide its clients a safe and secure trading environment. The collection of personal data is required for Compliance and Regulatory purposes when the Client submits a request via Forex Company’s online applications. This information is required in order for the Forex Company to be able to communicate with its clients, and, as required by law, to identify who its client are.
2.3. The Forex Company reserves the right to request all required identification information and documents from its Clients in order to improve the quality of services, accelerate the processing of requests from the Client, provide information about the Company’s products and services, and comply with the Anti-Money Laundering Policy and the Know Your Customer Policy. Forex Company is required to request the main part of confidential and personal information in accordance with the applicable laws, and some information Forex Company may collect for providing high-quality services and consulting on the issues arising from the Client.
2.4. The Client is required to provide their true and accurate data when registering on Forex Company’s website and otherwise submitting information to the Forex Company.
2.5. The Client must ensure that documents provided by them during the verification procedure, or when updating their personal and contact details are authentic and belong to the Client.
2.6. The Client hereby agrees that their personal data will be stored in the Forex Company database.
2.7. Personal information is submitted in the registration form, the questionnaire and other online applications on the Forex Company’s official website, and when submitting required documents to the Forex Company.
2.8. The personal data may include, but is not limited to, the following:
– First name, last name, middle name, date and place of birth, citizenship, address of registration and/or current address, ID document details (passport or another government issued identity document), occupation, contact details, etc.;
– Documents required for identification (Copy of a passport/other government issued ID, document confirming the address of registration and/or residence);
– Documents required for confirmation that the payment instrument belongs to the client (copy of the bank payment card, bank statement).

3.1. The Forex Company respects the privacy of its customers and their personal information and takes all possible measures to ensure the safety and security of confidential information, including keeping strict security standards for transmitting confidential information and use of modern storage technologies. All information received from the Client shall be stored on secure servers.

3.2 In addition, the Forex Company is constantly improving the level of protection of information from unauthorized access by introducing advanced security technologies.
3.3. The Client is solely and entirely responsible to ensure the confidentiality of personal passwords, usernames and other information of access to the Personal account and Trading Platform and trading accounts.
3.4. The Client shall be fully responsible for actions and operations that they make using the username and password provided by the Company or generated independently.
3.5. In case of unwanted disclosure of personal login information and password, the Client may contact Forex Company to change these credentials. If the Client discloses their personal login and password information to third parties, the Forex Company shall not be liable for safety and security of the information it holds on the Client in its database.
3.6. When making payments using a bank plastic card, all information shall be entered on special secure pages of payment systems. Forex-company shall not have the right to require full details of the Client’s card in order to exclude any possibility of unfair use of data.

4.1. The Client shall transfer to the Forex Company the right to process their personal information submitted to the Forex Company in accordance with this Privacy Policy. The Client gives Forex Company a consent that it may collect, process, store, use, including transmitting to third parties, request additional information, as well as delete information that relates to the Client without notice.
4.2. The Forex Company does not sell, lease or disclose personal data to third party affiliates or non-affiliates, except for the reasons described below:
– In order to occasionally provide the Client with information on products and services the Client has requested, or
– To offer the Client an opportunity to participate in the products and services the Forex Company’s reputable affiliates offer, in which case the Forex Company may share the Client’s information with them.
4.3. Personal information of the Client shall not be available to third parties, however in special cases the Forex Company shall reserve the right to transfer it to law enforcement or administrative authorities in accordance with the requirements of applicable legislation or under official request having a legal basis.
4.4. The transfer of confidential information by the Forex Company to third parties may be carried out only to ensure the service process, providing information security, or in accordance with the requirements of the applicable legislation of the Republic of Belarus when such information is requested by administrative or law enforcement bodies, courts or other competent authorities.

5.1. The Client shall have the right not to provide the Forex Company with any personal information.
5.2. The Client is aware that such a refusal to provide the Forex Company with the necessary personal information may limit the range of services provided by the Forex Company, or, for one reason or another, reduce the level of their quality.
5.3. In the event the Client does not provide Forex Company with sufficient information and documents, the Forex Company reserves the right to refuse to open a trading account and/or provide any of its Services to the Client.

6.1. Forex Company reserves the right to make alterations and/or amendments to this Privacy Policy. Notification of clients about alterations/amendments to this document shall be made by posting relevant information on the official website of the Forex Company.

С политикой конфиденциальности Компании ООО «Форт Секьюритиз БЛР» вы можете ознакомиться здесь.

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности применяется в ООО „Форт Секьюритиз БЛР“ (далее – Форекс-компания) к личной информации, полученной от клиентов в процессе регистрации на официальном веб-сайте Форекс-компании, а также о любом использовании услуг Forex-компании.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности должна быть общедоступной на веб-сайте Форекс, и все клиенты Форекс-компании должны ознакомиться с Политикой конфиденциальности и всеми ее изменениями.
1.3. При регистрации на веб-сайте Форекс-компании все клиенты обязуются читать и принимать положения настоящей Политики конфиденциальности, и они дают согласие на то, чтобы Форекс-компания использовала свои персональные данные в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» № 455-З от 10.11.2008.

2.1. Форекс-компания гарантирует, что персональные данные клиентов защищены в любое время.
2.2. Форекс-компания внедрила самые современные процедуры и средства обеспечения безопасности, чтобы обеспечить своим клиентам безопасную и безопасную торговую среду. Сбор персональных данных необходим для соблюдения и нормативных требований, когда Клиент отправляет запрос через онлайн-приложения Forex. Эта информация необходима для того, чтобы Форекс-компания могла общаться со своими клиентами и, в соответствии с требованиями закона, определить, кто ее клиент.
2.3. Компания оставляет за собой право в целях улучшения качества предоставления услуг, ускорения обработки поступающих от клиента запросов, предоставления информации о продуктах и услугах Компании, а также для соблюдения Политики противодействия отмыванию денежных средств и Политики «Знай своего клиента», запросить у клиента все необходимые идентификационные документы. Основную часть конфиденциальной информации Форекс-компания обязана запросить в соответствии с требованиями законодательства, некоторые данные Форекс-компания может собрать с целью предоставления качественных услуг и проведения консультирования по возникающим у клиента вопросам.
2.4. Клиент должен предоставлять свои достоверные и точные данные при регистрации на веб-сайте Форекс-компании и иным образом передавать информацию в компанию Форекс.
2.5. Клиент должен обеспечить, чтобы документы, предоставленные ими во время процедуры проверки, или при обновлении их личных и контактных данных являются подлинными и принадлежат Клиенту..
2.6. Клиент настоящим соглашается с тем, что их личные данные будут храниться в базе данных Форекс-компании.
2.7. Персональная информация предоставляется в регистрационной форме, анкете и других онлайн-заявках на официальном веб-сайте Форекс и при подаче необходимых документов в компанию Форекс.
2.8. Личные данные могут включать, но не ограничиваются следующими:
– Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес регистрации и / или текущий адрес, данные документа ID (паспорт или другое удостоверение личности, выданного правительством), род занятий, контактные данные и др.;
– документы, необходимые для проведения идентификации (Копия паспорта / другого выданного правительством удостоверения личности, документ, подтверждающий адрес регистрации и (или) проживания);
– документы, необходимые для установления принадлежности платёжного инструмента клиенту (копия банковской платёжной карты, банковской выписки).

3.1. Форекс-компания уважает конфиденциальность своих клиентов и их личную информацию и принимает все возможные меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности конфиденциальной информации, включая соблюдение строгих стандартов безопасности для передачи конфиденциальной информации и использования современных технологий хранения. Вся информация, полученная от Клиента, должна храниться на защищенных серверах.

3.2 Кроме того, внутри Компании также действуют строгие правила, предоставляющие доступ к данным Клиентов строго ограниченному кругу сотрудников. Компания постоянно совершенствует уровень защиты информации от несанкционированного доступа, внедряя передовые технологии безопасности.
3.3. Клиент несет полную и исключительную ответственность за обеспечение конфиденциальности личных паролей, имен пользователей и другой информации о доступе к Личному счету и Торговой платформе и торговым счетам.
3.4. Клиент несет полную ответственность за действия и операции, которые они совершают, используя имя пользователя и пароль, предоставленные Компанией, или генерируемые независимо.
3.5. В случае нежелательного раскрытия информации о персональном логине и пароле, клиент может обратиться в Форекс-компанию для изменения данных параметров. При разглашении клиентом своих данных о персональном логине и пароле третьим лицам Форекс-компания не несёт ответственность за сохранность и безопасность размещённой в сервисах информации.
3.6. При осуществлении платежей с помощью банковской пластиковой карты все данные вводятся на специальных защищённых страницах платёжных систем. Форекс-компания не имеет право требовать полные реквизиты карты клиента с целью исключения любой возможности недобросовестного использования данных.

4.1. Клиент передает Компании право на обработку его личных данных, переданных в Компанию, основываясь на изложенной в данном документе Политике конфиденциальности. Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания может осуществлять сбор, обработку, хранение, использование, в том числе передачу третьим лицам, запрашивать дополнительную информацию, а также удалять информацию, которая относится к клиенту без уведомления.
4.2. Форекс-компания не продает, не арендует или не раскрывает личные данные сторонним филиалам или неаффилированным лицам, за исключением причин, описанных ниже:
– Чтобы периодически предоставлять Клиенту информацию о продуктах и услугах, которые Клиент запросил, или
– Предоставлять Клиенту возможность участвовать в продуктах и услугах, предоставляемых авторитетными аффилированными лицами Forex Company, и в этом случае Форекс-компания может делиться информацией Клиента с ними.
4.2. Личная информация Клиента не доступна третьим лицам, однако в особых случаях Компания оставляет за собой право передать ее правоохранительным или административным органам в соответствии с требованиями применимого законодательства или же по официальному запросу, имеющему законное основание.
4.3. Передача конфиденциальной информации Форекс-компанией третьим лицам может осуществляться только для обеспечения процесса обслуживания, гарантируя защищённость данных, либо в соответствии с требованиями применимого законодательства Республики Беларусь, когда такая информация запрашивается административными или правоохранительными органами, судами или другими компетентными органами.

5.1. Клиент вправе не предоставлять Компании те или иные персональные данные.
5.2. Клиент осознает, что подобный отказ от передачи Компании необходимых персональных данных может ограничить круг предоставляемых Компанией услуг, либо же по тем или иным причинам снизить уровень их качества.
5.3. В случае, если Клиент не предоставляет Форекс-компании достаточную информацию и документы, Форекс-компания оставляет за собой право отказаться от открытия торгового счета и / или предоставления каких-либо своих Услуг Клиенту.

6.1. Форекс-компания оставляет за собой право вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Политику конфиденциальности. Уведомление клиентов об изменениях (дополнениях) в настоящий документ осуществляется путём размещения соответствующей информации на официальном сайте Форекс-компании.

Please see below for Fort Securities Australia Pty Ltd.’s Privacy Policy. You can review it directly here