Politika o zaštiti privatnosti

//Politika o zaštiti privatnosti
Politika o zaštiti privatnosti 2018-05-30T15:50:29+00:00

Molimo, u nastavku pregledajte Fortrade-ovu Politiku o zaštiti privatnosti. Možete joj direktno pristupiti na Fortrade Politika o zaštiti privatnosti.

FORTRADE Limited ( “FORTRADE”) obezbeđuje da lični podaci svojih klijenata budu zaštićeni u svakom trenutku.

Obezbedili smo najmodernije bezbednosne procedure I kontrole, kako bismo Vam osigurali sigurno I bezbedno okruženje za trgovanja.  Prikupljanje ličnih podataka  (Vaše ime, adresa, broj telefona, email I identifikacioni podaci) je neophodno radi poštovanja regulacionih mera, kada podnesete zahtev preko naše online aplikacije. Ove informacije su neophodne kako bismo bili u mogućnosti da komuniciramo sa Vama I, u skladu sa zakonom, da identifikujemo ko ste. Kontaktiraćemo Vas putem E-maila ili na neki drugi način: da bismo zatražili dodatne informacije od Vas; da vas obavestimo o status  Vašeg računa; da Vas obavestimo o bilo kakvom dešavanju na finansijskom tržištu koje može uticati na Vas; I da Vas obavestimo o svim ponudama koje mežemo da ponudimo.

FORTRADE ne prodaje, ne iznajmljuje I ne otkriva lične podatke klijenata pripojenom ili ne pripojenom trećem licu, osim iz sledećih razloga:

* Da bismo vam povremeno pružili informacije o proizvodima i uslugama koje ste tražili, ili
* Da bismo vam pružili priliku da učestvujete u proizvodima i uslugama koje nude naši ugledni
partneri, u tom slučaju možemo da delimo informacije sa njima.

FORTRADE takođe zadržava pravo da objavi lične podatke trećim licima koji nisu pridruženi  u regulatorne svrhe ili svrhe prijave, u skladu sa zakonom, radi zaštite svojih prava ili imovine.

Možete se odjaviti iz svih komunikacija jednostavnim klikom na nepreplaćeni  link, postavljenim na kraju svakog e-maila koji Vam šaljemo.

Kada uzmemo u obzir podatke koji nam više nisu potrebni, mi ćemo ukloniti bilo kakve detalje koji će vas identifikovati ili ćemo pažljivo uništiti evidenciju.

Trudimo se da obezbedimo tačne I ažurirane lične podatke koje čuvamo. Svesni smo da se ove informacije često menjaju sa promenama adrese I druglim ličnim okolnostima. Generalno možemo ažurirati informacije o klijentima I preko telefona.

Ako imate bilo kakvih pitanja koja nisu obuhvaćena  našom Politikom privatnosti ili bilo koje druge brige o tome kako koristimo Vaše lične podatke, slobodno nas kontaktirajte putem pošte na FORTRADE Ltd, Michelin House, 81 Fulham Road, London, SV3 6RD ili putem e-maila: compliance@fortrade.com ili putem Fax-a: +44 (0)20 7691 7996

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, imate pravo da dobijete kopiju svih ličnih podataka koje čuvamo o vama, Zakon ne postavlja nikakve izuzetke od ovog. Da biste uputili zahtev, molimo Vas da nam pišete, verifikaciju identiteta i navedeno koje informacije su vam potrebne. Možemo Vam naplatiti naknadu za pokrivanje troškova provere prijave i pronalaženje, preuzimanje, pregled i kopiranje za svaki materijal koji ste tražili. Potvrdićemo prijem  Vašeg zahteva kao I prateću naknadu i odgovoriti na njega u roku od 40 dana od dana prijema.

Please see below for Fortrade’s Privacy Policy. You can review it directly here

Fortrade Limited (“Fortrade”) ensures its clients’ personal data is protected at all times.

We have put in place state-of-the-art security procedures and controls to provide you a safe and secure trading environment. The collection of personal data (your name, address, phone number, email, and ID details) is required for Compliance and Regulatory purposes when you submit a request via our online applications. This information is required in order for us to be able to communicate with you, and, as required by law, to identify who you are. We will contact you by email to either: request further information from you; let you know of your account status; make you aware any financial market developments that might affect you; and inform you of any offers that we may be running.

Fortrade does not sell, lease or disclose personal data to third party affiliates or non-affiliates, except for the reasons described below:

  • In order to occasionally provide you with information on products and services you have requested, or
  • To offer you an opportunity to participate in the products and services our reputable affiliates offer, in which case we may share your information with them.

Fortrade also reserves the right to disclose personal information to non-affiliated third parties for regulatory or reporting purposes as required by law, to protect our rights or property.

You can unsubscribe from all communications by simply clicking on the unsubscribe link placed in the end of every email communication we send.

When we consider information is no longer needed, we will remove any details that will identify you or we will securely destroy the records.

We endeavour to ensure that the personal information we hold is accurate and up-to-date. We realise that this information changes frequently with changes of address and other personal circumstances. We can generally update your customer information over the telephone.

If you have any questions not covered in our Privacy Policy or any other concerns about how we use your personal data, please feel free to contact us either by mail at Fortrade Ltd, Michelin House, 81 Fulham Road, London, SW3 6RD or by email: compliance@fortrade.com or by fax: +44 (0)20 7691 7996.

Under the Data Protection Act, you have the right to obtain a copy of any personal information which we hold about you, the Act does set out some exceptions to this. To make a request, please write to us, verifying your identity and specifying what information you require. We may charge a fee to cover the cost of verifying the application and locating, retrieving, reviewing and copying any material requested. We will acknowledge your request and respond to it within 40 days of receipt of your application and any applicable fee.