Fundamentalna analiza

//Fundamentalna analiza
Fundamentalna analiza 2017-05-23T13:06:52+00:00

Fundamentalna analiza proučava ekonomske, socijalne i političke podatke koji predstavljaju i kvantifikuju određenu ekonomiju sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na finansijskom tržištu.

Analitičari su grupisani u dva tabora, koje čine tehničar i fundamentalisti. Međutim isključivo čistih tehničara ili fundamentalista nema mnogo.

Tehnički analitičari ne mogu zanemariti uticaj i vreme ekonomskih najava, ali i fundamentalisti shvataju da se često susreću obrasci u kretanju  cena. 

Postoji mnoštvo ekonomskih događaja i pokazatelja, kao i najava njihovog objavljivanja pa je važno da se s njima upoznate i razumete ih kao i mogući uticaj na kretanje cena/kurseva

Ekonomski pokazatelji

Ekonomski pokazatelji su kvantitativni podaci koji odražavaju finansijske, ekonomske i psihološke prilike u privredi. Objavljuju ih različite agencije, vlasti ili organizacije  privatnog sektora. Ove statistike su očekivane od strane javnosti i izdaju se prema unapred određenom rasporedu tj. kalendaru. Budući da ima mnogo ekonomskih objava i najava svakodnevno, važno je biti obavešten o nekoliko najvažnijih i slediti njihov uticaj na kretanje kurseva/cena.

Sledi osnovni vodič za ekonomske najave:

Saznajte tačno kada će svaki ekonomski pokazatelj biti objavljen. Pokušajte vođenje kalendara na vašem stolu ili platformi, sa tačnim imenom indikatora, datumom i vremenom kada se izdanje očekuje. Često, tržište pokreće ne samo najava, već i samo očekivanje objave, usled čega se tržište može pomeriti nekoliko dana ili nedelja pre stvarnog izdanja.
Potrebno je razumeti koji određeni aspekt privrede podaci otkrivaju. Postoji nekoliko aspekata ekonomije koji se mere rastom (GDP), inflacijom (PPI ili CPI), zapošljavanjem (Non-Farm Payrolls), kamatama, poverenjem (poverenje potrošača i potrošnja) itd. Ako pratite podatke jedno određeno vreme, upoznaćete se sa svakim ekonomskim pokazateljem, kao i na koji deo privrede se odnosi.
Kao što je pomenuto ranije, postoji mnogo pokazatelja koji se objavljuju dnevno. Bilo bi nemoguće pariti ih sve i to bi bilo gubljenje vremena. Neki pomeraju tržišta, a drugi ne – koncentrišite se na one koji to čine. Međutim, ekonomski pokazatelji nisu statični tokom godina. Neki od njih će steći veću važnost, a drugi su postali manje važni. Budite obavešteni.
Sami podaci ne moraju biti toliko značajni kao razlika između tržišnih očekivanja i stvarnog rezultata. Kao što je pomenuto ranije, važno je da znate očekivanja od strane tržišta. Očekivanja su potom ugrađena u cenu instrumenta. Ono što nije ugrađeno je neočekivana cifra ili događaj. Ovo se ponekad oseća ne po samoj najavi, već i po tekstu koji ide sa najavom. Na primer, očekuje se povećanje stope za 0,25% i to možda neće promeniti nešto na tržištu, ali tekst nakon objavljivanja, da neće biti dalje promene, na primer, može u stvari pokrenuti cenu.
Neće svaka najava izazvati kretanje na tržištu. U svakoj novoj ekonomskoj najavi ili pokazatelju, koji je pušten u javnost nalazi se i revizija prethodno objavljenih podataka. Ponekad ona može da bude dvosmislena. Na primer, ako trajna dobra beleže rast od 0,4% u tekućem mesecu, a tržište očekuje pad, neočekivani rast može biti rezultat revizije prethodnog meseca. Uporedite revizije sa starijim podacima, jer u ovom slučaju, cifra od prethodnog meseca trajnih dobara je možda prvobitno prijavljena kao porast od 0,4%, ali sada, zajedno sa novim podacima, se revidira niže da bi se izrazio samo rast od 0,1% Dakle, neočekivani porast u tekućem mesecu je verovatno rezultat revizije podataka od prethodnog meseca.
Instrumenti kojima se trguje predstavljaju odnos jedne valute prema drugoj, pa poznavanje jedne strane u igri ne može biti dovoljno. Jedna valuta može da ide dole, a druga čak i više, tako da efekat može da bude suprotan od onoga što ste očekivali.

Vrste pokazatelja

Ekonomski pokazatelji se često opisuju kao indikatori koji prethode ili indikatori koji pokazuju promene iz prošlosti. Pokazatelji koji prethode se odnose na ekonomske pokazatelje gde se promene dešavaju pre nego što ekonomija počne da sledi određeni šablon ili trend. Oni se koriste da predvide promene u privredi. Pokazatelji koji pokazuju prošle promene su ekonomski pokazatelji, koji se menjaju nakon što je ekonomija već počela da sledi određeni obrazac ili trend.

Ekonomski pokazatelji SAD-a

 • Objavljuju se 1. petka u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Trgovinski bilans, obračunava razliku između ukupnog izvoza u odnosu na uvoz robe i usluga. Bilans je u deficitu od 1970.
 • Izlazi obično 10-og u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Core CPI izračunava razliku u ceni korpe robe i usluga koje su pod uticajem okoline, a plaćaju ih urbani potrošači. Core CPI eliminiše robu (hrana i energija) koja je pod jakim uticajem
 • Izlazi obično 15. u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Institut za menadžment, Supply Management inclusive of Manufacturing, daje indikaciju aktivnosti u proizvodnom sektoru
 • Izlazi prvog radnog dana svakog meseca u 10:00 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Izračunava mesečnu razliku u prodaji maloprodajnih objekata
 • To je vremenski pokazatelj obrazaca široke potrošnje, prilagođen za normalne sezonske varijacije, praznike, radne dane
 • Izlazi oko 15-og u mesecu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Označava poverenja potrošača u američku ekonomiju, na osnovu mesečne ankete od 5.000 domaćinstava u SAD
 • Preliminarni izveštaj se objavljuje oko 15. u mesecu, konačni izveštaj poslednjeg utorka u mesecu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Izlaz robe i usluga proizvedenih od strane radne snage i imovina koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama
 • GDP ukazuje na tempo kojim ekonomija zemlje raste (ili se smanjuje) i smatra se najširem indikatorom ekonomske proizvodnje i rasta
 • Kvartalni podaci revidirani mesečno, objavljuju se oko četiri nedelje nakon završetka meseca
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • ISM je kompozitni indeks na osnovu sezonski prilagođenih indeksa pet pokazatelja (nove porudžbine, proizvodnja, isporuka dobavljača, zalihe i zapošljavanje) različite težine
 • Značaj – Visoki
 • Lična štednja kao procenat raspoloživog ličnog dohotka
 • Stopa štednje ima direktan uticaj na ekonomsku aktivnost. Visoka stopa štednje podrazumeva da se malo novca usmerava u privredu. Niža stopa štednje sugeriše da potrošači troše više, tako da podstiče privredu. Međutim, negativna stopa štednje znači da je javnost zadužena – situacija koja može dovesti do rasta na kratke relacije, ali je neodrživa
 • Značaj – Visoki
 • Nedeljni Vodeći Indeks je kompozitni indeks na osnovu sledećih sedam indikatora: index cena Joc-ECRI materijala, hipotekarne aktivnosti, kvalitet spreda obveznica, cene akcija, prinos obveznica i isplata za nezaposlene – WLI meri vodeće indikatore i pokazuje ekonomske trendove brzo i pouzdano pomoću indikatora koji mere pokretače poslovnih ciklusa. On pokazuje srednja korita za tri meseca unapred i srednje vrhove za deset i po meseca unapred
 • Značaj – Srednji
 • Sezonski podešen
 • Porudžbine trajnih dobara mere nove porudžbine prema domaćim proizvođačima za neposredne i buduće isporuke teške robe
 • Trajno dobro je definisano kao dobro koje traje duži vremenski period (više od tri godine) u kojem služi svojoj svrsi
 • Porudžbine trajnih dobara su nestabilne, ali mogu poslužiti kao indikator za buduće ekonomske aktivnosti. Povećanje porudžbina se mora javiti pre nego što će proizvođači povećati proizvodnju. Nasuprot tome, pad porudžbina dovodi do smanjenje proizvodnje.
 • Značaj – Srednji