Ograničenje odgovornosti

//Ograničenje odgovornosti
Ograničenje odgovornosti 2017-05-04T12:32:52+00:00

Trgovina CFD indeksima na margini nosi sa sobom visok rizik i možda ne odgovara svim investitorima. Visok nivo leveridža može da radi protiv vas, ali i za vas. Pre nego što odlučite da trgujete proizvodima uz leveridž, trebalo bi pažljivo da razmotrite sve okolnosti vezane za investiranje, nivo iskustva koji posedujete i stepen rizika koji ste spemni da preuzmete. Uvek postoji mogućnost da izgubite deo ili celu inicijalnu investiciju, pa vam preporučujemo da ne investirate iznos novca koji ne možete da priuštite. Pre nego počnete da trgujete, pažljivo pročitajte sve rizike koje trgovina na margini nosi, informišite se ili potražite savet nekog nezavisnog finansijskog savetnika ukoliko imate bilo kakvih nedoumica.

Finansijski ugovori za razlike (CFD) sa sobom nose rizik gubitka uloženog novca. Ako se cena/kurs finansijskog instrumenta kreće u pravcu suprotnom od onog koji ste predvideli otvorivši poziciju, gubite novac.  Rizik je utoliko veći jer možete izgubiti više od svog uloženog depozita jer se na finansijske ugovore za razliku (u ceni) primenjuje efekat poluge (leveridž). On podrazumeva da mala promena cene može dovesti do gubitka uloženog kapitala, pa stoga ovakvi ugovori nisu pogodni za sve klijente.  Molimo, postarajte se da u potpunosti razumete postojeće rizike, potražite savet stručnog lica i nemojte ulagati novac čiji gubitak ne možete priuštiti.

Trgovina finansijskim derivatima se obavlja u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom Narodne banke Srbije.

Član 2. stav 1. tačka 12. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) propisuje da su finansijski derivati finansijski instrumenti u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala.

Član 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 112/2015) bliže definiše pojam finansijskih instrumenata koji su namenjeni trgovanju.

Član 16. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) propisuje da se plaćanje, naplata, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, vrše pod uslovima i na način koji propiše Narodna banka Srbije.

Odluka o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2011) propisuje uslove i način na koji banke, rezidenti i nerezidenti mogu vršiti plaćanje, naplatu i prenos po osnovu trgovanja izvedenim finansijskim instrumentima, odnosno finansijskim derivatima.

Dobit ostvarena trgovinom finansijskim instrumentima predstavlja kapitalni dobitak na koji se plaća porez u skladu sa zakonom. Obveznik poreza na kapitalni dobitak je svako fizičko lice koje je ostvarilo takav prihod. Molimo da se povodom obračuna i plaćanja poreza konsultujete sa svojim poreskim savetnikom ili advokatom.

Izveštaji, vesti, analize, preporuke i istaknute cene kao i bilo koja informacija koja se nalazi na ovom sajtu predstavljaju opšti pregled tržišta a ne investicioni savet. Kapital RS Inc. a.d. nije odgovoran za gubitak ili štetu, uključujući i propuštenu dobit koji bi direktno ili indirektno mogli proisteći usled oslanjanja na prezentovane informacije.

Trgovina putem interneta nosi određeni rizik u smislu kvarova na softveru, hardveru ili prekida internet veze. Kapital RS Inc. a.d. ne kontroliše snagu samog signala, njegov prijem i put protok kroz mrežnu infrastrakturu, konfiguraciju vaše opreme i pouzdanost konekcije koju koristite. Samim tim, ne možemo biti odgovorni za eventualne probleme u komunikaciji, zastoje ili prekide kada je u pitanju trgovanje putem interneta. Kapital RS Inc. a.d. koristi back-up sisteme i ima planove za nepredviđene situacije kako bi se smanjila mogućnost kvarova na sistemu.

Sadržaj ovog sajta je podložan promenama u svakom trenutku i bez prethodne najave. Informacije koje se nalaze na sajtu su informativnog karaktera i služe kao putokaz investitorima prilikom donošenja nezavisnih investicionih odluka. Kapital RS Inc. a.d. je preuzeo sve mere kako bi osigurao tačnost podataka, ali tu tačnost ne može da garantuje, pa stoga ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koja može direktno ili indirektno da nastane iz ovog sadržaja, kao i  usled nemogućnosti da pristupite sajtu, za kašnjenje ili kvar u transmisiji ili prijemu bilo kakvih instrukcija ili obaveštenja koja se putem sajta šalju.

Ovaj sajt nije namenjen distribuciji ili korišćenju od strane bilo kog pojedinca iz bilo koje države u kojoj bi njegova distribucija ili upotreba bila suprotna lokalnim pravilima i zakonima. Ni jedna usluga ili investicija koju ovaj sajt omogućava, nije dostupna osobama koje žive u zemljama gde bi dostupnost ovakvih usluga i investicija bila u suprotnosti sa lokalnim pravilima i zakonima. Odgovornost je na samim posetiocima sajta da utvrde pravila i zakone u svojoj državi i da se u skladu sa njima ponašaju.

Platforma za trgovanje omogućava jednostavan unos i beleženje naloga. Fortrade će uložiti sve napore da izvrši vaš nalog po zahtevanoj ceni. Onlajn trgovanje, ma koliko bilo jednostavno za upotrebu i uspešna, ne umanjuje rizik koji inače postoji kod trgovine valutnim derivatima. Sve kotacije i izvršenje naloga se odvijaju prema uslovima iz ugovora zaključenog sa klijentom, koji je dostupan na ovom sajtu.