Kapital RS Inc. a.d. regulativa

//Kapital RS Inc. a.d. regulativa
Kapital RS Inc. a.d. regulativa 2017-05-04T12:19:31+00:00

Brokersko dilerskom društvu Kapital RS Inc. a.d. Beograd data je 22.11.2016 godine dozvola br. 5/0-02-672/18-16 za obavljanje delatnosti investicionog društva i obavljanje investicione usluge iz člana 2. stav 1. tačka 8) podtačka (5) investiciono savetovanje i dodatnih usluga iz člana 2. stav 1. tačka 9) podtačke (3) i (5) Zakona o tržištu kapitala i to:

  • saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,

  • istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instumentima.

Brokersko dilersko društvo Kapital RS Inc a.d. Beograd nije ovlašćeno da drži finansijske instrumente i novčana sredstva klijenata.

http://www.sec.gov.rs/index.php/sr/20-вести/385-ново-инвестиционо-друштво-–-kapital-rs-inc

Detaljnije o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva preuzmite ovde.