Kurs evra 2017-01-04T15:54:34+00:00

Kurs evra spada u domen vesti koje pratimo svakodnevno i za koje sa pravom verujemo da imaju neposredan uticaj na kvalitet našeg života. U doba globalizacije i sveopšte ekonomske povezanosti sva kretanja novca na svetskom tržištu neposredno utiču na svakog čoveka ma gde se on na planeti nalazio, što naravno važi i za Srbiju. Evro je tokom decembra i januara varirao na nivou od 105 do 106 dinara, što je mnoge zabrinulo, ali ni Narodna banka Srbije ni ekonomisti ne očekuju bitnije jačanje evra u narednom periodu. S druge strane, nerealno je da se u sadašnjim uslovima malog priliva investicija, vrednost dinara vrati na prošlogodišnji nivo od 100 do 103 dinara. U Srbiji posmatramo odnos evra i dinara, dok se globalno uglavnom prati kurs evra u odnosu na dolar ili EUR/USD. U prvom primeru radi se o odnosu koji evro ima na domaću valutu, a drugi primer nam je zanimljiv zbog činjenice da je dolar glavna svetska valuta. Sve zemlje savremenog sveta su manje ili više ekonomski upućene jedna na drugu i nalaze se u međusobnoj ekonomskoj zavisnosti tako da je cilj svake od njih da ima razvijenu privredu, poželjno u svim sektorima (poljoprivrednom, industrijskom, bankarskom itd.). Da bi naša privreda bila konkurentna moramo razumeti da među najvažnije faktore spada naše spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje.

Dobro koordinirana devizna politika i devizni sistem neosporno utiču na kvalitet života svakog od nas kao pojedinca, kao i na društvo u celini. To povlači lančane reakcije, gde se kao jedan od najvažnijih ciljeva posmatra ekonomski i privredni razvoj zemlje i standard društva. U svetu postoje razni pokazatelji životnog standarda, od BigMac indeksa, koji se u londonskom časopisu The Economist koristi od 1986. godine, a baziran je na jednom od najstarijih koncepata međunarodne ekonomije, paritetu kupovne moći, do Gini indeksa, koji meri razliku kupovne moći između najbogatijih i najsiromašnijih. Iako postoje razni sistemi utvrđivanja kvaliteta života i merenja životnog standarda, kurs evra i dalje predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja istoga. Grčki deficit, kao i onaj u Portugalu, Italiji, Irskoj i Španiji odrazio se na vrednost evra, koji je najniži u odnosu na dolar u poslednjih šest meseci. Evro se suočava sa najozbiljnijim testom od kada je Evropska unija uvela jedinstvenu valutu pre 11 godina u trenutku kada Evropska komisija i Evropska centralna banka (ECB) pokušavaju da nađu izlaz iz krize u koju je upalo pet od 16 članica evrozone. Teško je prognozirati posledice koje će deficit pojedinih država imati na evrozonu.

Kurs evra se formira na međunarodnom deviznom tržištu gde banke prodaju ili kupuju devize jedna od druge. Njegova stabilnost od ključnog je značaja za investitore. Ovo je posebno važno za sve one koji se odluče da trguju devizama na forexu. U odnosu na druge važne svetske valute evro ima veliki značaj u međunarodnom sistemu plaćanja, te se kao najznačajniji analizira u odnosima EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, itd. Dan na međubankarskom deviznom tržištu traje od 9 do 16 časova. Dnevno se, kao najtraženiji valute objavljuju kurs dolara, kurs švajcarskog franka i kurs evra.