Bonus dobrodošlice

///Bonus dobrodošlice
Bonus dobrodošlice 2018-12-03T10:17:14+00:00

Uključite se u trgovanje u 3 koraka i uzmite specijalni bonus dobrodošlice

1. Registrujte se

Otvorite besplatni račun za trgovanje u EUR ili USD

2. Deponujte

Bez provizije i dodatnih troškova

3. Uzmite bonus dobrodošlice

Trgujte sa uvećanim kapitalom


Pravila i uslovi:

 1. Bonus dobrodošlice je kredit bonus.
 2. Kredit bonus će biti dodat na Vaš nalog nakon verifikacije dokumenata/depozita.
 3. Kredit bonus ne može da se izgubi (ukoliko iznos minusa na otvorenim pozicijama dostigne vrednost vašeg uloga, kredit se automatski otkazuje). Klijent dobija STOP OUT kada se kapital izjednači sa iznosom kredita.
 4. Da bi kredit bonus postao deo vašeg kapitala, morate istrgovati minimalno 0,10 lot na osnovnom instrumentu za svaki EUR ili USD, pri čemu hedž pozicije ne ulaze u obračun, već samo otvorene pozicije u jednom smeru (samo BUY ili SELL).
 5. Ukoliko klijent dobije STOP OUT pre nego što istrguje zahtevani obim trgovanja, do tada obračunati obim trgovanja se neće poništiti, uslovno po odobrenju brokera i na osnovu sledećeg depozita.
 6. Kada ispunite zahtevani obim trgovanja od 0,10 lot za svaki EUR ili USD kredit bonusa, on će automatski biti pretvoren u vaš kapital.
 7. Kredit bonus je ograničen budžetom kompanije, molimo, kontaktirajte našu podršku, da bi ste ga rezervisali.
 8. Kredit bonus se može otkazati, u bilo kom trenutku, u skladu sa politikom kompanije.
 9. Na platformi je u nivo margine uračunat i kredit bonus.
 10. Stvarni nivo margine se izračunava na sledeći način: (Equity-kredit bonus)/margina*100.
 11. Kada dobijete dodatni kredit bonus (ako ste prethodno imali odobren neki kredit bonus), da bi istrgovali ukupan bonus u obzir se uzima ukupan zbir do tada istrgovanih lotova, a ne parcijalni.
 12. Promocija traje do 31.12.2018.
 13. Iznosi bonusa su podložni promenama i mogu biti manji ili veći, tokom radnog vremena finansijskog tržišta, o čemu Fort Securities BLR LLC Minsk samostalno odlučuje i blagovremeno obaveštava zainteresovana lica.