Ukoliko do sada niste iskoristili prednosti naših bonusa, sada je pravo vreme.

Balans bonus je uobičajeni bonus koji možete primiti prilikom uplate na račun i potpuno je u nadležnosti LLC “Fort Securities BLR”.

Uslovi za dobijanje i povlačenje bonusa

  1. Bonusi će biti dodani na račun nakon završetka procesa potvrde svih dokumenata.
  2. Bonusi ne mogu biti isplaćeni dok klijent nije dostigao ciljani obim, koji je postavljen u zavisnosti dobijenom iznosu bonusa. Klijent mora zadovoljiti trgovački uslov od 0.1 lota* za svakih 1 USD/GBP/EUR dobijenog bonusa, kako bi mogao dostići ciljani obim, na primer: Ako je klijent dobio 100 USD/GBP/EUR bonusa mora će trgovati 10 lotova pre nego što njegov iznos bonusa bude prebačen na stanje računa i postane deo njegovog kapitala.* 1 vrednost lota po instrumentu je određeno u datoteci sa trgovačkim uslovima. Na primer, ako je bonus 30 €, nakon što obim trgovanja na finansijskom tržištu dođe do ukupnog iznosa od 300 000 € (bonus pomnožen s 10 000), moguće je isplatiti 30 € bonusa.Promjenjivi lotovi se dodjeljuju zavisno od vrste istrgovanog proizvoda, na primer, 1 lot se dodjeljuje za:Nominalno trgovanje od 100 000 € na finansijskom tržištu1 000 barela sirove nafte (CL)100 unca zlata (XAU)
  3. Sabiranje obima se vrši samo po zatvorenim trgovanjima, na primer: Ako klijent otvori trgovanje od 1 lot na EUR/USD, to se neće ubrajati u obim dok god se trgovanje ne ZATVORI.
  4. Sabiranje obima se vrši samo kada klijent ima AKTIVNI bonus na računu.
  5. Balans bonus se može koristiti u svrhu poluge.
  6. Ako je dodeljeno više bonusa, oni će biti sabrani u jedan bonus, na primer pet bonusa od 100 € će biti sabrano kao jedan bonus od 500 € koji se kasnije ne može razdvajati.
  7. Kada klijent ispuni potrebni iznos od 0.10 lota za svaki EUR/USD/GBP kredita bonusa, automatski će postati deo njegovog kapitala i moći će da se isplati.
  8. U sledećim državama bonusi se odobravaju samo ako je uplata izvršena putem bankovnog prenosa: Indonezija, Vijetnam, Kina, Pakistan, Ukrajina, Obala Slonovače, Bangladeš, Rusija i Egipat.
  9. Bonusi su ograničeni i u nadležnosti su kompanije. Bonusi su podložni poništavanju od strane politike kompanije u bilo koje vreme.
  10. Balans bonus – bonus će biti ukinut ukoliko se profit povuče pre nego se istrguje minimalni obim (količina u lotovima).

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte našu podršku na email, chat ili na telefon +381 11 715 82 50.