Kredit bonus i Payoff

///Kredit bonus i Payoff
Kredit bonus i Payoff 2017-03-06T11:11:53+00:00

Iskoristite sve prednosti kredit bonusa – jedinog bonusa koji ne možete izgubiti.

Ukoliko ne želite da čekate da istrgujete zahtevani obim trgovanja za kompletan kredit bonus kako biste ga podigli, tu je Payoff opcija.

Uslovi za dobijanje i povlačenje bonusa:

 1. Kredit bonus će biti dodat na Vaš nalog nakon verifikacije dokumenata/depozita.
 2. Kredit bonus ne može da se izgubi (ukoliko iznos minusa na otvorenim pozicijama dostigne vrednost vašeg uloga, kredit se automatski otkazuje). Klijent dobija STOP OUT kada se kapital izjednači sa iznosom kredita.
 3. Da bi kredit bonus postao deo Vašeg kapitala, morate istrgovati minimalno 0,10 lot na osnovnom instrumentu za svaki EUR ili USD, pri čemu hedž pozicije ne ulaze u obračun, već samo trgovina u jednom smeru (samo BUY ili SELL).
 4. Ukoliko klijent dobije STOP OUT pre nego što istrguje svoj bonus, uslovno po odobrenju brokera i na osnovu sledećeg depozita, obračun trgovanja se neće poništiti.
 5. Kada ispunite zahtevani obim trgovanja od 0,10 lot za svaki EUR ili USD kredit bonusa, on će automatski biti pretvoren u Vaš kapital.
 6. U sledećim zemljama bonus je moguć samo ukoliko je depozit poslat bankarskom doznakom: Indonezija, Vijetnam, Kina, Pakistan, Ukrajina, Obala Slonovače, Bangladeš, Rusija i Egipat.
 7. Kredit bonus je ograničen budžetom kompanije, molimo, kontaktirajte našu podršku, da biste ga rezervisali.
 8. Kredit bonus se može otkazati u bilo kom trenutku u skladu sa politikom kompanije.
 9. Promocija traje do 31.03.2017.
 10. Iznosi bonusa su podložni promenama i mogu biti manji ili veći, tokom radnog vremena finansijskog tržišta, o čemu Fortrade Ltd London samostalno odlučuje i blagovremeno obaveštava zainteresovana lica.
Payoff na kredit bonus:
 • Payoff na kredit bonus je opcija koju pružamo klijentima, kako bi bili u mogućnosti da preuzmu deo svog kredit bonusa koji je istrgovan do momenta kada je payoff realizovan.
 • Primer: Klijent je dobio 1000€ kredit bonusa i do sada je istrgovao 45 lotova. Opcija je sledeća: Za istrgovani iznos od 45 lotova klijent dobija 450€ u svom balansu, a ostatak kredit bonusa od 550€ se ukida.
 • Pomoću ove opcije klijent može da prebaci trenutno istrgovani iznos kredit bonusa u svoj balans pre nego što je istrgovao kompletan iznos naveden u uslovima.
 • Promocija traje do 31.03.2017.
 • Iznosi bonusa su podložni promenama i mogu biti manji ili veći, tokom radnog vremena finansijskog tržišta, o čemu Fortrade Ltd London samostalno odlučuje i blagovremeno obaveštava zainteresovana lica.