Pretražite

Kalkulatori

Možete dobiti sve potrebne alate za trgovanje

Izračunajte valutne parove

Izračunajte pip

Izračunajte margine

Izračunajte swap

Trgovanje finansijskim instrumentima nosi visok nivo rizika po vaš kapital jer cene mogu veoma brzo krenuti u suprotnom smeru. 81% retail klijenata gubi novac trgujući sa ovom brokerskom kućom. Trebalo bi da razmotrite da li dobro razumete prirodu finansijskih ugovora za razliku (CFD-i) i da li možete da preuzmete visoki rizik gubitka novca.