PREKO 100 INSTRUMENATA ZA TRGOVANJE I POTENCIJALNU ZARADU NA INTERNETU!

Besplatno DEMO trgovanje

Mogućnost zarade i kada cene rastu, ali i kada cene padaju.

 • VALUTNI PAROVI (EUR/USD, GBP/USD…)
 • AKCIJE (GOOGLE, APPLE, FACEBOOK…)
 • ROBE (ZLATO, NAFTA, SREBRO, KAFA…)
 • INDEKSI (S&P500, GER30…)
 • 12/5 PODRŠKA EKSPERATA
 • POLUGA DO 1:30
 • DVOSMERNO TRGOVANJE
 • PLATFORME ZA SVE UREĐAJE
 • VALUTNI PAROVI (EUR/USD, GBP/USD…)
 • AKCIJE (GOOGLE, APPLE, FACEBOOK…)
 • ROBE (ZLATO, NAFTA, SREBRO, KAFA…)
 • INDEKSI (S&P500, GER30…)
 • 12/5 PODRŠKA EKSPERATA
 • POLUGA DO 1:100
 • DVOSMERNO TRGOVANJE
 • PLATFORME ZA SVE UREĐAJE
trgovanje

 

Vaš kapital je pod rizikom.