ŽELITE LI DA TRGUJETE CFD-IMA?

Popunite odmah formu ispod i započnite sa trgovanjem!

**100% garantirana zaštita podataka

Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.

Vaš kapital je pod rizikom i može se dogoditi da Vaši gubici premaše Vaše depozite.

 

Finansijski ugovori za razliku i drugi finansijski instrumenti na koje se primenjuje efekat poluge (leveridž) podrazumevaju da mala promena cene može dovesti do gubitka uloženog kapitala, pa zato nisu pogodni za sve klijente. Gubici mogu biti veći od uloženog depozita pa se može zahtevati dodatna uplata. Stoga je važno da u potpunosti razumete postojeće rizike i potražite savet stručnih lica. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu ili, posredovanje za, transakciju u bilo kom finansijskom instrumentu. Kapital RS / FORTRADE ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu informacija i za bilo kakve posledice koje mogu nastati. Ne daje se nikakva garancija za tačnost i potpunost tih informacija, stoga svako lice koje deluje u skladu sa navedenim, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.