KapitalRS logo

TRGUJTE NA NAJVEĆEM SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU!

Besplatno DEMO trgovanje

Putem nas i platforme za trgovanje koju nudimo, lako možete deponovati na svetskom finansijskom tržištu i potencijalno ostvariti uspeh.

Na ovom tržištu sa prometom od oko 5000 milijardi dolara možete trgovati kursevima valuta, cenama zlata, nafte, indeksima i cenom akcija velikih kompanija.

Finansijsko tržište vam osim mogućnosti da trgujete gotovo 24 sata dnevno omogućuje da putem leveridža (poluge) od 1:30 sa uplaćenih 250€ uđete u transakcije u visini od 20.000€.

Finansijsko tržište vam osim mogućnosti da trgujete gotovo 24 sata dnevno omogućuje da putem leveridža (poluge) od 1:100 sa uplaćenih 100€ uđete u transakcije u visini od 20.000€.

Odmah isprobajte tržište valutnih derivata i vežbajte na našem besplatnom demo računu sa 100.000€ virtuelnog novca.

Osetite finansijsko tržište!

  • BESPLATAN DEMO RAČUN SA 100.000€
  • VIRTUELNI NOVAC ZA VEŽBU
  • POČNITE DA TRGUJETE NA SVETSKOM TRŽIŠTU
  • U REALNOM VREMENU, JEDNOSTAVNO KORIŠĆENJE PLATFORMI

Vaš kapital je pod rizikom.