Trgovina valutama

Trgovina valutama 2017-01-04T15:59:35+00:00

Trgovina valutama zahteva poznavanje osnovnih elemenata kada su valute i devize u pitanju. Naime, devize i valute su dva veoma slična pojma te ih u svakodnevnoj praksi često poistovećuju. Međutim, trgovina valutama zahteva da se ta dva pojma u potpunosti determinišu, posebno ukoliko je reč o trgovini valutama na globalnom finansijskom tržištu (Forex Market). Nije loše napomenuti i to da je to deo svakodnevice svakog iskusnog trgovca ili bankara. Naime, valute u praksi razlikujemo po dva segmenta, kurentne valute i egzotične valute. Kurentne valute su prisutne u svakodnevnom prometu, odnosno, one su u opticaju u nekoj određenoj zemlji, njih banke otkupljuju od komitenata isplaćujući odmah njihovu protivvrednost u domaćem novcu. Egzotične valute su tzv. nepoznate valute jer se ne zna tačno njihov kurs ili se ne zna tačno da li su u opticaju i obračunavaju se tek po njihovoj naplati, a ne prilikom primanja od komitenata. Sa druge strane, devize predstavljaju sva kratkoročna potraživanja prema inostranstvu u stranoj valuti. U širem smislu reči, u devize spadaju i efektivne valute, odnosno gotov novac, pa čak i i zlato.

Trgovina valutama ima dugu istoriju još od srednjeg veka je bilo poznato na Bliskom Istoku. Naime, uporedo sa razvojem međunarodnih trgovačkih odnosa i pojave novčanica prenosivih na treća lica, razvijala se i trgovina valutama. Međutim, valute i trgovina valutama imale su dug razvojni put do uspostavljanja današnjih razmera trgovine na modernom tržištu koje je poznato po periodima povećane volatilnosti i relativne stabilnosti. Tržište valuta kakvo je danas, formirano je tek u dvadesetom veku. Međutim, ovde je potrebno napomenuti da je savremen oblik funkcionisanja trgovina valutama dobila tek nakon naglog razvoja informatičke tehnologije i savremene komunikacije. To je, naravno, kao i u svim ostalim sektorima društvenog života doprinelo enormnom razvitku, a posebno ako se uzme u obzir masovnost u trejdovanju na Forex Market-u. Globalno finansijsko tržište valuta je najveće necentralizovano tržište na svetu na kome se slobodno odvija trgovina valutama, konkretno, trguje se valutnim parovima. Pored informatičke tehnologije, važno je napomenuti da je jedan od najvažnijih uslova postignut uvođenjem free-floating- currencies, slobodno plutajućih valuta, tako da trgovina valutama prati ukupna finansijska i ekonomska dešavanja u svetu, posebno u oblasti spoljnotrgovinskog sistema među državama. Samim tim, trgovina valutama podrazumeva sistem slobodne ponude i tražnje koja se formira isključivo prema ekonomsko-finansijskim pravilima svetske ekonomije.

Trgovina valutama praktično predstavlja trgovinu valutnim parovima, gde je glavna valuta američki dolar (USD), a naziva se i osnovnom valutom. Inače, najzatupljenije valute na Forex Market-u su američki dolar, evro, britanska funta, švajcarski franak, japanski jen, kanadski dolar i australijski dolar. Karakteristike i osnovne pojedinosti svake od navedenih valuta bitno utiču na tržišne prilike (posebno na periode pojačane volatilnosti) na globalnom finansijskom tržištu, na kome se odvija trgovina valutama.